På avdelningen Data Science och Digitala Plattformar har vi fokus på att nyttja och skapa värde genom användning av data i kombination med ny teknik. Vi är en stor och central del inom Arbetsförmedlingen IT och uppdelade i flera områden med olika inriktningar (totalt tre enheter och elva sektioner). Det vi på avdelningen lägger på plats, från grundläggande basplattformar till upplevelseplattformar, är möjliggörare för resterande verksamhetsutveckling – både för vår egen avdelning och i förlängningen för hela myndigheten.

En stor del av vår avdelnings ansvar ligger inom området data- och informationshantering men ansvaret inkluderar även plattformar för besluts- och ärendehantering, utveckling, upplevelse och teknisk innovation. Vårt arbete rör sig främst inom utveckling och implementering men vi sträcker oss också in på drift och förvaltning. Vi arbetar enligt agil metodik för att alltid ha aktuella leveranser. Just nu har vi ett viktigt uppdrag inom dataplattformar för exempelvis machine learning, AI, integration, masterdata och datadriven analys.

Våra medarbetare har tillsammans en stor bredd av kompetenser. Eftersom vi lägger ny grund för övriga delar av IT-verksamheten är vi beroende av medarbetare som har en teknisk kompetens med förmågan att tänka nytt, mod att pröva nya angreppssätt och känner ansvar för sina respektive verksamhetsområden.