På enheten Distansservice har vi det direkt kopplade uppdraget till Arbetsförmedlingens förflyttning av kunder till de digitala kanalerna. Vårt ansvar ligger i att skapa ett sammanhållet IT-stöd för de arbetsförmedlare som möter myndighetens kunder i icke fysiska möten.

Vi utvecklar automatiserade processer för att på ett effektivt sätt möta de av våra kunder som bäst gör sina ärenden via våra digitala tjänster – oberoende av plats och kanal. Vi möjliggör professionella kundmöten och förflyttning till självservicekanaler genom automatisering och digitalisering. Vårt viktigaste uppdrag är att skapa förutsättningar för lyckade kundmöten på distans.

För att förflyttning av våra kunder till digitala kanaler ska vara möjlig är det viktigt att våra medarbetare har utrymme att pröva nya saker och att både driva på utvecklingen men också kunna påverka den. Vi gör detta möjligt genom att tillämpa självledarskap.

Gemensamt för våra medarbetare är att de har ett kundfokus oavsett om de är systemutvecklare, UX-designers eller arbetar med produktstyrning.