På enheten IT för Fördjupad Service har vi som uppgift att tillhandahålla ett lättanvänt, sammanhållet och affärsmässigt IT-stöd. Vår kundgrupp är komplex då den innefattar både arbetsförmedlare, specialister men också externa aktörer. Uppgiften för enheten innebär att vi både ska nyutveckla, driva och ta ansvar för ett kundorienterat IT-stöd.

De tjänster som verksamheten utvecklar och har ansvar för sträcker sig från IT-tjänster inom karriärvägledning inom fördjupad service till arbetsgivartjänster där kunderna använder självservicetjänster, till beslutstöd för interna användare av program och insatser. En del av enheten är även ansvarig för att kontinuerligt se till att det finns en smidig och effektiv integration mellan samtliga beslutstöd och andra produkter.

Just nu ställs vi inför spännande utmaningar i att få processer och flöden att fungera smidigt och sömlöst för våra kunder vilket gör enhetens verksamhet extra intressant.

Våra medarbetare har bakgrund inom systemutveckling, UX-design men vi har även kompetenser inom produktstyrning och produktutveckling.