Enheten ansvarar tillsammans med myndighetens stödfunktioner för att driva verksamhetsutveckling på ett proaktivt och innovativt sätt. I förlängningen ska enhetens stöd generera ett högre värde för Arbetsförmedlingens kunder och  leverantörer.

Verksamheten består framförallt av medarbetare med expertkunskap inom olika områden vilket stödjer hela verksamhetsutvecklingsprocessen, från idé till uppföljning.

De områden som enheten stödjer är bland annat Resultat, Ekonomi, Personal, Informationsförvaltning, Upphandling och Sourcing.

Förutom områdesexperter finns även förändringsledare, teknikkunniga och utvecklare bland medarbetarna, allt för att kunna stötta och driva en effektiv verksamhetsutveckling av myndigheten.