På enheten Rådgivning arbetar vi framförallt med de medarbetare på Arbetsförmedlingen som har direkt kontakt med våra kunder. Vi ansvarar för att hjälpa dem att sätta sig in i hur myndigheten tolkar och tillämpar de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för vårt uppdrag och som vi ska förhålla oss till. Utöver detta bistår vi även sak-avdelningar med underlag och information som kan vara grund för kvalitetsförbättringar och kompetensutvecklingsinsatser inom myndigheten.

För att vara ett professionellt rådgivande stöd till den övriga verksamheten, och för att kunna arbeta proaktivt, har vi nära dialog och samarbete med övriga delar av verksamheten. Våra medarbetare har god verksamhetskunskap och expertkunskap inom områden som exempelvis garantierna, etablering och nystartsjobb.