På enheten Samband och effekter har vi ansvaret för Arbetsförmedlingens arkitektur, utvecklingsportföljer och för att möjliggöra en kunddriven verksamhetsutveckling. Här ingår även ansvaret för myndighetens förändringsledning i form av stöd, översikt, modeller, verktyg och kompetensutveckling.

Vi är mitt i händelsernas centrum där en av våra många uppgifter är att identifiera och synliggöra olika samband. Detta för att all utveckling och alla förändringsinitiativ inom myndigheten ska skapa de effekter vi är ute efter. För att lyckas i vårt uppdrag har vi nära samarbete med övriga avdelningar och enheter. Vi har en kontinuerlig kompetensöverföring mellan våra medarbetare för att nyttja våra olika kompetenser, skapa värdefulla leveranser och utveckla verksamheten.

Gemensamt för oss som tillhör enheten är intresset för kombinationen av människa och teknik, och de möjligheter och upplevelser som dessa tillsammans skapar för vår verksamhet – medarbetare och kunder.