Tillbaka

Sektionschef till Analysavdelningen Enheten Utvärdering

Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen, Enheten Utvärdering

Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Vill du bli en av oss?

Analysavdelningen har en viktig del i att förstärka Arbetsförmedlingens roll som expertmyndighet inom det arbetsmarknadspolitiska området. Analysavdelningen ansvarar för att följa upp och utvärdera arbetsmarknadspolitiken och myndighetens verksamhet. Avdelningen gör prognoser och bedömningar av arbetsmarknadsläget och har huvudansvaret för att producera och utveckla myndighetens verksamhetsstatistik. Analysavdelningen ger stöd till hela myndigheten och strävar efter att vara en strategisk partner till Regeringskansliet i arbetsmarknadspolitiska frågeställningar. För att stärka Arbetsförmedlingens ställning som expertmyndighet krävs att den kunskap som finns inom Analysavdelningen även kommuniceras utåt. Avdelningen har 70 medarbetare och är indelad i stab och två enheter, Arbetsmarknad och Utvärdering.

Enhetens uppdrag

Enheten verkar inom områdena utvärdering, verksamhetsanalys och effektivitets­bedömning. Enheten ansvarar för att utveckla Arbetsförmedlingens analysförmåga avseende effekter av arbetsmarknadspolitiska reformer och att kunna svara på huru­vida arbetsmarknadspolitiken fungerar som avsett. Enheten ansvarar vidare för att bedöma resultat och effekter av Arbetsförmedlingens verksamhet, hur väl myndig­heten utför sitt uppdrag och därmed om syfte och mål med verksamheten uppfylls. Enheten arbetar också med att utveckla datadrivna analysmodeller.

På enheten arbetar för närvarande ca 30 personer. Verksamheten finns huvudsakligen i Solna. Enheten är indelad i tre sektioner där du skulle ansvara för Sektionen Utvärdering 2.

Sektionen utvärdering 2 ansvarar särskilt för:

 • Effektutvärdering
 • Kvalitativ analys
 • Evidensbaserad utveckling

Sektionschefens uppdrag och ansvar

Ditt uppdrag som sektionschef innebär verksamhets- och personalansvar. Du ansvarar för att sektionens resultat motsvarar fastställda mål och förväntningar.

Du som sektionschef har ett viktigt uppdrag i att skapa välfungerande arbetsgrupper och tillsammans med dina medarbetare driva och utveckla verksamheten. Du möjliggör goda prestationer, hög trivsel och en god arbetsmiljö genom att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens chefskriterier. Du verkar för en kultur som är präglad av tillit, öppenhet och trygghet. Ditt arbete sker i starkt partnerskap i och utanför din egen sektion och i god samverkan med fackliga parter. Du ingår i enhetschefens ledningsgrupp och kommer gemensamt med denna och de andra sektionscheferna att ansvara för hela enhetens resultat och utveckling. Som sektionschef är du en förebild i att leva Arbetsförmedlingens vision, värdegrund och inriktning för medarbetarskap och chefskap.

Grundläggande kvalifikationskrav

Skallkrav

 • Aktuell erfarenhet av en ledande roll (sammanhängande uppdrag, projekt, arbetsgrupp) i minst 6 månader inom eller utanför Arbetsförmedlingens verksamhet.

Eller:

 • Genomfört Arbetsförmedlingens förberedande chefsprogram

Samt

 • Relevant universitets- eller högskoleutbildning 180hp/120p
 • Goda kunskaper om arbetsmarknad, arbetsmarknadspolitik och samhälle
 • Erfarenhet av att driva kvalificerade analyser av arbetsmarknaden samt förmågan att omsätta dessa analyser i praktiken
 • Erfarenhet av ledarskap som chef, projektledare eller samordnare i en kvalificerad kunskapsorganisation
 • Dokumenterade kommunikativa kunskaper att förklara komplexa samband

Meriterande

 • Erfarenhet av arbete inom politiskt styrd verksamhet
 • Erfarenhet av att leda experter
 • Förmåga och erfarenhet av att facilitera samarbete och kunskapsöverföring mellan olika roller och funktioner
 • Förmåga och erfarenhet av att prioritera, värdera och tydliggöra information utifrån olika intressenters behov
 • Erfarenhet av att arbeta med förändrings- och utvecklingsarbete i större organisation
 • Erfarenhet av att vara del i en ledningsgrupp

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap och chefskap:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

 • Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
 • Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
 • Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Chefer är medarbetare på Arbetsförmedlingen som dessutom:

 • Pekar ut riktning för sina medarbetare och följer upp prestationer
 • Undanröjer hinder i vardagen och hanterar problem
 • Skapar delaktighet i arbetet och främjar utveckling

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för rollen.

Vårt erbjudande

Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Anställningen är på heltid men kan anpassas efter arbetsförmåga. 

Placering i Solna.

Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. 

Du får intern grundutbildning och möjlighet till kompetensutveckling. Vi har goda förmåner, bra semesteravtal, förtroendearbetstid, möjlighet till friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Hos oss finns ett stort engagemang, alla som arbetar här vill göra en insats. Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår hemsida www.arbetsformedlingen.se.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2022-05-18. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet. När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

Observera: Arbetsförmedlingens rekryteringsprocess utgår från evidensbaserat urval där urvalstester används i rekryteringen.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer Af-2022/0038 5730
Kontakt
 • Elin Bergkvist, Enhetschef, elin.bergkvist@arbetsformedlingen.se
 • Pia Napreeff, Rekryteringspartner, pia.napreeff@arbetsformedlingen.se
Facklig företrädare
 • Lotta Ejdeholm Persson, ST, 010-4882914
 • Andreas Deniz, SACO-s, 010-4862198
 • Joel Pousette Liljeqvist, SEKO, 010-4862198
Publicerat 2022-05-04
Sista ansökningsdag 2022-05-18