Tillbaka

Sektionschef till VO Västmanland i Västerås

Arbetsförmedlingen, VO Västmanland

Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Vill du bli en av oss?

Enhetens uppdrag

Verksamhetsområde Västmanland består av 160 medarbetare fördelade på tio sektioner. VO Västmanland leds av en enhetschef. Just nu genomför vi ett omfattande och genomgripande förändrings- och utvecklingsarbete som syftar till att arbeta flödes- och processinriktat i hela länet, samt utveckla närmare och effektivare samarbetsformer inom och fram för allt mellan enheterna. Vi strävar efter att bli ett gemensamt vi i Västmanland. I dagsläget kan vi därför inte närmare precisera på vilken enhet och vilken sektion som den tillträdande sektionschefen ska arbeta. En avgörande faktor för vart det blir är den tillträdandes kompetens och tidigare erfarenheter.

Sektionschefens uppdrag och ansvar 

Ditt uppdrag som sektionschef innebär verksamhets- och personalansvar. Du ansvarar för att sektionens resultat motsvarar fastställda mål och förväntningar.

Du som sektionschef har ett viktigt uppdrag i att skapa välfungerande arbetsgrupper och tillsammans med dina medarbetare driva och utveckla verksamheten. Du möjliggör goda prestationer, hög trivsel och en god arbetsmiljö genom att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens chefskriterier. Du verkar för en kultur som är präglad av tillit, öppenhet och trygghet. Ditt arbete sker i starkt partnerskap i och utanför din egen sektion och i god samverkan med fackliga parter. Du ingår i enhetschefens ledningsgrupp och kommer gemensamt med denna och de andra sektionscheferna att ansvara för hela enhetens resultat och utveckling. Som sektionschef är du en förebild i att leva Arbetsförmedlingens vision, värdegrund och inriktning för medarbetarskap och chefskap.

Kvalifikationer

 • Aktuell erfarenhet av en ledande roll (sammanhängande uppdrag, projekt, arbetsgrupp) minst 6 månader inom Arbetsförmedlingens verksamhet.

Eller:

 • Genomfört Arbetsförmedlingens förberedande chefsprogram

Eller:

 • Aktuell erfarenhet av chefskap på motsvarande nivå med verksamhet- och personalansvar från annan organisation minst 1 år

Meriterande

 • Goda kunskaper om arbetsmarknadsfrågor och det arbetsmarknadspolitiska uppdraget
 • Aktuell erfarenhet av arbete som sektionschef på Arbetsförmedlingen

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap och chefskap:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

 • Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
 • Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
 • Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Chefer är medarbetare på Arbetsförmedlingen som dessutom:

 • Pekar ut riktning för sina medarbetare och följer upp prestationer
 • Undanröjer hinder i vardagen och hanterar problem
 • Skapar delaktighet i arbetet och främjar utveckling.

Vårt erbjudande

Tjänsten är en visstidsanställning till och med 2023-08-01. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsorten är Västerås.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss


Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2022-05-19 märkt med Af-2022/0038 4153. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Västerås
Län Västmanlands län
Land Sverige
Referensnummer Af-2022/0038 4153
Kontakt
 • Anna Nordin, Rekryteringspartner , anna.x.nordin@arbetsformedlingen.se
 • Marija Mihajlovska, Arbetsförmedlingschef, 010-4867254
Facklig företrädare
 • Lars Johansson, ST, 010-4865922
 • Ulf Schultzberg, SACO, 010-4874899
 • Carola Persson, SEKO, 010-4868511
Publicerat 2022-05-06
Sista ansökningsdag 2022-05-19