På enheten Cybersäkerhet och Digital Tillit har vi två utmanande och spännande inriktningsområden varav det ena är mot IT-avdelningen och det andra för hela myndigheten. Oavsett inriktningsområde är vårt uppdrag att aktivt medverka till ett proaktivt och pragmatiskt säkerhetsarbete som bygger på engagemang, kompetens och optimal verksamhetsnytta.

För IT-avdelningen är vårt uppdrag att stötta verksamheten i informations och IT-säkerhetsfrågor men också att utveckla avdelningens förmåga att värdera och agera utifrån ett verksamhetsbaserat risktänkande.

Gentemot myndigheten ansvarar vi för dess säkerhetsplattform som i sin tur stöttar
myndighetens produktenheter med systemkomponenter för god säkerhet.

Våra medarbetare har ett högt engagemang i att skapa förståelse för ett effektivt och värdeskapande säkerhetsarbete, med ett brett leverans- och ansvarsområde.