Tillbaka

Delprojektledare intern samverkan, projekt Demokratisk digitalisering

Arbetsförmedlingen, VO Arbetssökande

Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Vill du bli en av oss?

Demokratisk digitalisering – att möta medborgaren är ett kompetensförsörjningsprojekt som syftar till att öka den generella digitala kompetensen hos Arbetsförmedlingens anställda. Verksamheten läggs upp för att möjliggöra evidensbaserad utveckling av kompetensutvecklingsinsatser. Inom ramen för projektet kommer insatsernas effekter på lärande och arbetsstrategier att utvärderas. Det är på så sätt både ett utvecklingsprojekt inom digital kompetensförsörjning och digitalisering, ett forskningsprojekt inom teknikförstärkt lärande, och ett forskningsprojekt om konsekvenser av humankapitalgenerering inom generell digital kompetens.

Verksamheten sker i samverkan mellan Arbetsförmedlingen och ett antal offentliga aktörer och i särskild samverkan med forskningsgruppen för teknikförstärkt lärande på KTH. Projektet delfinansieras av Svenska ESF-rådet. I uppdraget ingår även att förbereda för ett fortsättningsprojekt i form av en bred kompetenshöjande insats riktad till arbetssökande med behov av kompetensutveckling för att kunna tillgodogöra sig välfärd via digitala verktyg och kanaler. Även här är fokus på generell digital kompetens men också på digital tillit, och verksamheten avses ske i samverkan mellan olika offentliga aktörer och att läggas upp så att den blir utvärderingsbar.

Ansvar delprojektledare med inriktning mot intern samverkan:

Till projektets centrala organisation och sektionen för intern samverkan söker vi nu en delprojektledare som har det samlade ansvaret för den operativa samverkan mellan samtliga verksamhetsområden inom Arbetsförmedlingen och projektet. Samverkansfrågorna spänner över en bred ansats och kommer att inkludera allt ifrån IT-relaterade frågor till resurshanteringsaspekter och dialoger med chefer och specialister i linjen. Rollen ansvarar för att projektet genom ändamålsenlig och proaktiv samverkan har förutsättningar att nå projektets syften och mål.

Rollen innebär också att du har en nyckelfunktion gentemot de olika delarna av projektet att föra ut och föra samman kärnverksamhetens förutsättningar till projektets specialister och säkerställa en tydlig riktning framåt. 

Du bidrar till att ta fram ändamålsenliga styr- och stödfunktioner inklusive processer och rutiner för projektets verksamhet, utifrån dina ansvarsområden, och du arbetar med kontinuerliga förbättringar och kvalitetssäkring.

Vi söker dig med erfarenhet av att arbeta i en framträdande projektroll i utvecklingsprojekt av komplex karaktär. Du behöver ha omvittnat goda ledarerfarenheter och förmåga att skapa engagemang och struktur i alla nivåer och hos alla roller. Du är erkänt duktig på att samverka med många olika parter samtidigt och kan balansera kraven på projektet med förutsättningarna hos projektets samverkansparter. För uppdraget krävs noggrannhet och god kunskap om offentlig förvaltning.

Du ingår i projektets ledningsgrupp där du aktivt bidrar till hela projektets resultat och utveckling och du rapporterar till projektets nationella projektledare. Som delprojektledare är du en förebild i att leva Arbetsförmedlingens vision, värdegrund och ledningsfilosofi. Du har en positiv inställning, engagemang, lust och vilja till att leda och skapa en helt ny projektverksamhet med många involverade parter där operativ verksamhet kombineras med forskning

Grundläggande krav för tjänsten

 • Aktuell erfarenhet av ledande befattning i komplext utvecklingsprojekt i minst två år.

Samt:

 • Ledarerfarenhet från offentlig sektor
 • Ledarerfarenhet av att leda medarbetare på distans.
 • God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.

Övriga meriter för tjänsten

 • Erfarenhet av digital verksamhetsutveckling och implementering av de effekter digitaliseringen medför.
 • Erfarenhet av att samarbeta med forskare i utvecklingsprojekt

Personliga egenskaper

 • Hög analytisk förmåga för att förstå komplexa samband och förståelse för det övergripande och därmed hur du ska prioritera under projektets gång
 • Hög målmedvetenhet för att hela tiden kunna driva mot projektets mål.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

 • Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
 • Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
 • Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Vårt erbjudande

Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse till och med 28 februari 2023.

Placeringsorten är enligt överenskommelse

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2021-11-29.

Du ansöker genom att klicka på knappen ”ansök” Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet, samt betyg/intyg som styrker kraven om utbildning och/eller arbetslivserfarenhet i din ansökan.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer om vår rekryteringsprocess på vår hemsida Jobba hos oss - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

Urvalstest kan förekomma i vår rekryteringsprocess och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökningstiden gått ut.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Ospecificerad arbetsort
Län Ospecificerad arbetsort
Land Sverige
Referensnummer Af-2021/0087 5807
Kontakt
 • Josefine Palmqvist Schultz, 010-4865559
 • Linda Lagerstrand, linda.lagerstrand@arbetsformedlingen.se
Facklig företrädare
 • Lotta Björkdal Andersson, ST, 010-4864898
 • Marianne Mattson, Saco-s, 010-4867207
 • Anders Johansson, Seka, 010-4860589
Publicerat 2021-11-16
Sista ansökningsdag 2021-12-05