Tillbaka

Verksamhetssamordnare Regionalt Stöd Öst

Arbetsförmedlingen, VO Arbetssökande, Region Öst

Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Vill du bli en av oss?

Enhetens uppdrag

Region Öst omfattar de tre länen Jönköpings län, Kalmar län och Östergötlands län. Regionen har en gemensam stab för verksamhetsområde Arbetsgivare och Arbetssökande som stödjer regionchef/biträdande regionchef samt regionens ledningsgrupp med utvecklings-, lednings och styrningsfrågor. Staben har också till uppgift att analysera den regionala arbetsmarknaden samt stödja verksamheten i de tre länen i genomförandet av myndighetens uppdrag. Det gör man genom att leda utvecklingsgrupper och nätverk, ta fram underlag för resultatdialog och underlag för regionens verksamhetsplanering, jobba med olika uppdrag som inkommer samt jobba med förändringar som ofta innebär flera uppdrag samtidigt. 

 

Beskrivning av tjänsten

Som verksamhetssamordnare är du en resurs för och arbetar med uppdrag från biträdande regionchef, regionchef och regionledningsgruppen. Din primära uppgift är att vara en resurs för ledningen i dess arbete med att samordna, strukturera och följa upp verksamheten både ur ett operativt och strategiskt perspektiv. Du ansvarar för att stötta cheferna i det dagliga arbetet genom att bistå med underlag och analyser. Detta för att skapa de bästa förutsättningarna till en kvalitativ och effektiv verksamhet. I rollen är personliga kontakter, möten och nätverk ett viktigt inslag i arbetsuppgifterna.

Arbetet ställer krav på ett strukturerat arbetssätt. Förmågan att prioritera och planera är av stor betydelse, samt att leda projekt och ta ansvar för att slutföra och leverera uppdrag i tid. För att utreda hur verksamheten fungerar eller genomföra förändringar är det viktigt att kunna knyta kontakter och samarbeta med andra inom organisationen.

Verksamhetssamordnaren ska bidra med stöd till cheferna i styrning av verksamheten utifrån riktlinjer, identifiera och analysera utvecklingsområden, samt bidra till hög kvalitet i verksamheten. Du arbetar mål- och resultatorienterat och tar initiativ till aktiviteter som gör att mål kan nås. I ditt arbete har du en god analytisk förmåga som du använder dig av i arbetet med verksamhetsanalys.

Vi har fokus på god förvaltning och ett område är att jobba med detta. Att ansvara för regionens kontrollplan, FUT (felaktiga utbetalningar) och arbetslivskriminalitet är områden som vi fokuserar på. I regionen har vi också arbetssätt att driva nätverk inom olika frågor där vi har chefer som sponsorer för nätverket. Ett eller flera sådana nätverk ingår också i rollen som verksamhetssamordnare.

Verksamhetssamordnarens ansvarsområden:

Stödja inom intern styrning, statistik och uppföljning. Ansvara för handböcker och interna instruktioner inom ramen för ansvarområdet. Vara väl uppdaterad på de interna systemstöden, för att kunna bistå med analys och förslag till åtgärder. Kvantitativ och kvalitativ uppföljning av region och enheternas resultat- och måluppfyllelse. Intern och extern samverkan för att säkerställa rätt underlag och utveckla våra leveranser. Förändringsledning inom ramen för enhetens verksamhetsområden. Deltaga i både nationella och regionala nätverk inom olika ansvarsområden. Självständigt ta fram underlag, svara på remisser och ansvara för uppdrag.

 

Grundläggande krav för tjänsten

 • Universitets/Högskoleutbildning om 180 Hp/120p
 • Genomgått Arbetsförmedlingens interna grundutbildning och har minst ett års erfarenhet av arbete vid Arbetsförmedlingen, gärna från olika delar av verksamheten och från skilda yrkesroller
 • Dokumenterat goda kunskaper och erfarenhet om/av organisation, samordning, uppföljning och verksamhetsstyrning
 • Goda datakunskaper främst i Officepaketet och fördjupad kunskap inom Excel

Övriga meriter för tjänsten

 • Erfarenhet av utvecklingsarbete
 • Erfarenhet av verksamhetsanalysarbete
 • Erfarenhet av systemen Qliksense, Stella och statistiksystem
 • Erfarenhet av att leda arbetsmöten, workshops och liknande mötesformer 

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap och chefskap:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring 

Vårt erbjudande

Tjänsten är tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning om du inte redan är anställd på myndigheten. Tillträde och placeringsort enligt överenskommelse.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid, möjlighet att förlägga viss tid av arbetet på distans samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss 

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2022-07-10. Du ansöker genom att klicka på knappen ”ansök” Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet, samt betyg/intyg som styrker kraven om utbildning och/eller arbetslivserfarenhet i din ansökan.

 På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer om vår rekryteringsprocess på vår hemsida Jobba hos oss - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Ospecificerad arbetsort
Län Ospecificerad arbetsort
Land Sverige
Referensnummer Af-2022/0055 7915
Kontakt
 • Jessica Löhman, Enhetschef, 010-4872493
 • Magdalena Wennström, Rekryteringspartner,, magdalena.wennstrom@arbetsformedlingen.se
Facklig företrädare
 • Fredrik Biriell. ST, 010-4861389
 • Jenny Grieves, SACO-s, 010-4877133
 • Fredrik Gustafsson, SEKO, 010-4872924
Publicerat 2022-06-27
Sista ansökningsdag 2022-07-10