Tillbaka

Förhandlingschef, HR-avdelningen

HR-Avdelningen

Välkommen till händelsernas centrum. Här arbetar du på regeringens uppdrag och på en myndighet som just nu behövs mer än någonsin. Som experter på alla typer av arbetsmarknadsfrågor bidrar vi med allt från analyser till konkreta insatser som gör att fler människor snabbare och lättare hittar jobb. Nu utvecklar vi nya arbetssätt, nya lösningar och nya sätt att samarbeta med olika aktörer i hela landet. Därför behövs fler engagerade medarbetare som vill vara med och driva förändring inom viktiga områden – är du en av dem?

Myndighetens HR-avdelning har en central och viktig roll då vi både styr och stödjer den nuvarande och framtida organisationen samt säkerställer att HR-processer möter de behov som myndigheten har. Kompetensförsörjningen och en ändamålsenlig arbetsgivarpolitik är avgörande för att vi ska nå goda verksamhetsresultat och kunna hantera den fortsatta tillväxten som väntas i framtiden.

HR- avdelningen är en arbetsplats som kännetecknas av hög ambition och stort engagemang där samarbete är avgörande för vår framgång. Som förhandlingschef har du en nyckelroll i detta betydelsefulla arbete.

På enheten Arbetsrätt och lönebildning, där du som förhandlingschef också är tillika enhetschef, är uppdraget att stödja myndighetens olika verksamheter och driva utvecklingen utifrån områden arbetsrättsliga processer, lönebildning, utvecklingen av kollektivavtal och samverkan.

I rollen som enhetschef och förhandlingschef leder du enhetens uppdrag och på delegation företräder du arbetsgivaren i förhandlingarna. Ditt uppdrag innebär att identifiera behov, bereda frågor, planera, förankra, driva och följa upp mål och mäta effekter, i syfte att säkerställa ett värdeskapande och faktabaserat HR-stöd till ledning och verksamhet. Rollen innebär brett och omfattande internt och externt samarbete i syfte att leda och utveckla arbetet med arbetsrätt och lönebildning inom hela myndigheten. Du ansvarar för att driva förändringsprocesser, att omvärldsbevaka och att företräda myndigheten i nätverk.

Du har verksamhet, budget- och personalansvar för en grupp specialister som är placerade i våra lokaler i Solna strand. Du rapporterar till HR-direktören och är en del av avdelningens ledningsgrupp.

Ditt arbete sker i starkt partnerskap i och utanför din egen enhet och i god samverkan med fackliga parter.

Som enhetschef är du en förebild i att leva Arbetsförmedlingens vision, värdegrund och ledningsfilosofi.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har;

  • Flerårig erfarenhet av chefskap med verksamhets- och personalansvar inom eller utanför Arbetsförmedlingens verksamhet
  • Relevant akademisk utbildning med inriktning på HR och/eller juridik
  • Flerårig erfarenhet av kvalificerat förhandlings- och lönebildningsarbete på strategisk nivå i en stor organisation. Vidare har du gedigen kunskap inom det arbetsrättsliga området företrädesvis inom det statliga avtalsområdet.
  • Dokumenterad kunskap och erfarenhet av utveckling av kollektivavtal och samverkan på övergripande organisationsnivå
  • Omfattande erfarenhet av att genomföra verksamhetsförändring med hög komplexitet och myndighetsövergripande perspektiv kombinerat med personalintensiva förändringsprocesser
  • Erfarenhet av att ingå i en ledningsgrupp

Du har ett genuint intresse att bedriva ett framåtriktat och verksamhetsnära HR-stöd. Vidare har du förmåga att omsätta strategier till leveranser som bidrar till att nå målen för HR-verksamheten och Arbetsförmedlingen som helhet.

 

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att:

Ta ansvar för helheten: Hantera komplexa problem och situationer. Formulera konkreta verksamhetsmål som ligger i linje med organisationens övergripande uppdrag och riktning, kommunicera och förankra målen ute i verksamheten.

Leda genom att uppmuntra andra: Vara synlig i organisationen och vara frikostig med beröm och visa uppskattning, skapa förutsättningar för medarbetare i verksamheten att framföra idéer och synpunkter och uppmuntrar till egna initiativ.

Utveckla det personliga ledarskapet: Våga ta sig an utmanande situationer och hantera konflikter. Efterfråga feedback på ditt ledarskap, erkänner egna fel och misstag och försöker aktivt bli en bättre ledare med hjälp av omgivningens återkoppling.

Samverka med partners: Utifrån ett helhetsperspektiv skapa partnerskap med andra delar av organisationen och bidra till andras framgång och utveckling. Skapa förutsättningar för effektfullt ledningsgruppsarbete.

Fånga och påverka händelser i omvärlden: Utveckla former för omvärldsbevakning och extern samverkan i syfte att anpassa och utveckla verksamheten och skapa kundnytta.

Övrigt

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning.

Anställning och ansökan

Tjänsten är på heltid och är en tillsvidareanställning.

Resor i tjänsten kan förekomma.

Tester kommer att användas i rekryteringsprocessen.

Du söker genom att svara på ett antal frågor och bifoga CV

Kontaktpersoner rekrytering

Rekryterande chef: Lena Hadad, HR-direktör, lena.hadad@arbetsformedlingen.se

Rekryteringspartner: Linda Lagerstrand, linda.lagerstrand@arbetsformedlingen.se

Kontaktpersoner fackliga organisationer;

Mikael Listh- Seko, 010-486 65 64 

Helén Justegård- Saco, 010-486 53 20 

Åsa Johansson- ST, 010-486 08 23 

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer Af-2020/0055 0513
Publicerat 2020-10-13
Sista ansökningsdag 2020-10-26