Tillbaka

Sektionschef till Analysavdelningen Enheten Utvärdering

Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen, Enheten Utvärdering

Välkommen till händelsernas centrum. Här arbetar du på regeringens uppdrag och på en myndighet som just nu behövs mer än någonsin. Som experter på alla typer av arbetsmarknadsfrågor bidrar vi med allt från analyser till konkreta insatser som gör att fler människor snabbare och lättare hittar jobb. Nu utvecklar vi nya arbetssätt, nya lösningar och nya sätt att samarbeta med olika aktörer i hela landet. Därför behövs fler engagerade medarbetare som vill vara med och driva förändring inom viktiga områden – är du en av dem?

Analysavdelningen har en viktig del i att förstärka Arbetsförmedlingens roll som expertmyndighet inom det arbetsmarknadspolitiska området. Analysavdelningen ansvarar för att följa upp och utvärdera arbetsmarknadspolitiken och myndighetens verksamhet. Avdelningen gör prognoser och bedömningar av arbetsmarknadsläget och har huvudansvaret för att producera och utveckla myndighetens verksamhetsstatistik. Analysavdelningen ger stöd till hela myndigheten och strävar efter att vara en strategisk partner till Regeringskansliet i arbetsmarknadspolitiska frågeställningar. För att stärka Arbetsförmedlingens ställning som expertmyndighet krävs att den kunskap som finns inom Analysavdelningen även kommuniceras utåt. Avdelningen har 80 medarbetare och är indelad i stab och två enheter: Arbetsmarknad och Utvärdering.

Enhetens uppdrag

Enheten Utvärdering har huvudansvaret för den evidensbaserade verksamhetsutvecklingen samt arbetar med analys av verksamheten. Enheten arbetar med de regleringsbrevsuppdrag som avdelningen ansvarar för vilket inkluderar effektutvärderingar, kvalitativa analyser, strategiska analyser och förmedlingseffektivitet. På enheten arbetar för närvarande ca 30 personer. Verksamheten finns huvudsakligen i Solna. Enheten är indelad i tre sektioner där du skulle ansvara för Sektionen Utvärdering 1.

Sektionen Utvärdering 1 ansvarar särskilt för:

 • Effektutvärdering
 • Kvalitativ analys
 • Evidensbaserad utveckling

Sektionschefens uppdrag och ansvar

Ditt uppdrag som sektionschef innebär verksamhets- och personalansvar. Du ansvarar för att sektionens resultat motsvarar fastställda mål och förväntningar.

Du som sektionschef har ett viktigt uppdrag i att skapa välfungerande arbetsgrupper och tillsammans med dina medarbetare driva och utveckla verksamheten. Du möjliggör goda prestationer, hög trivsel och en god arbetsmiljö genom att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens chefskriterier. Du verkar för en kultur som är präglad av tillit, öppenhet och trygghet. Ditt arbete sker i starkt partnerskap i och utanför din egen sektion och i god samverkan med fackliga parter. Du ingår i enhetschefens ledningsgrupp och kommer gemensamt med denna och de andra sektionscheferna att ansvara för hela enhetens resultat och utveckling. Som sektionschef är du en förebild i att leva Arbetsförmedlingens vision, värdegrund och inriktning för medarbetarskap och chefskap.

Kvalifikationskrav

 • Aktuell erfarenhet av en ledande roll (sammanhängande uppdrag, projekt, arbetsgrupp) i minst 6 månader inom eller utanför Arbetsförmedlingens verksamhet.

Eller:

 • Genomfört Arbetsförmedlingens förberedande chefsprogram

Samt:

 • Relevant universitets- eller högskoleutbildning
 • Goda kunskaper om arbetsmarknad, arbetsmarknadspolitik och samhälle
 • Erfarenhet av att genomföra kvalificerade analyser av arbetsmarknaden och arbetsmarknadspolitik samt förmågan att omsätta dessa analyser i praktiken
 • Erfarenhet av att arbeta med förändrings- och utvecklingsarbete i större organisation
 • Erfarenhet av ledarskap som chef, projektledare eller samordnare i en kvalificerad kunskapsorganisation
 • Dokumenterade kommunikativa kunskaper att förklara komplexa samband

Övriga meriter för tjänsten

 • Erfarenhet av arbete inom politiskt styrd verksamhet
 • Kunskap om Arbetsförmedlingens verksamhet och uppdrag


Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap och chefskap.

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

 • Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
 • Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
 • Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring


Chefer är medarbetare på Arbetsförmedlingen som dessutom:

 • Pekar ut riktning för sina medarbetare och följer upp prestationer
 • Undanröjer hinder i vardagen och hanterar problem
 • Skapar delaktighet i arbetet och främjar utveckling


Övrig information

Du får intern grundutbildning, möjlighet till kompetensutveckling, friskvård, bra semesteravtal samt andra förmåner. Anställningen är på heltid men kan anpassas efter arbetsförmåga. Vid tillsvidareanställning tillämpar Arbetsförmedlingen 6 månaders provanställning. Placering: Solna.

Ansökningsprocess

Välkommen med din ansökan senast 2021-06-27 märkt med Af-2021/0048 9757. Du ansöker genom att klicka på knappen ”ansök” Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet, samt betyg/intyg som styrker kraven om arbetslivserfarenhet i din ansökan.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Detta innebär att vi använder vetenskapligt förankrade urvalsmetoder för att bedöma vilken kandidat som är mest lämplig för tjänsten. Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan. Vid vissa rekryteringar dyker det upp en testlänk direkt via rekryteringssystemet. Det är dock möjligt att avvakta testning och först läsa utskickad information.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer Af-2021/0048 9757
Kontakt
 • Elin Bergkvist, Enhetschef, elin.bergkvist@arbetsformedlingen.se
 • Frida Fager, Rekryteringspartner, frida.fager@arbetsformedlingen.se
Facklig företrädare
 • Lotta Ejdeholm Persson, ST, 010-488 29 14
 • Andreas Deniz, SACO-s, 010-486 21 98
 • Mikael Listh, SEKO, 010-486 65 64
Publicerat 2021-06-11
Sista ansökningsdag 2021-06-27